Lapas ielāde ...


Papildus galvenajai funkcijai – kravu pārvadājumiem, Rīgas kuģniecība nodrošina kuģu tehniskā menedžmenta vadību un kuģa apkalpes komplektēšanu gan uz kompānijas īpašumā esošajiem kuģiem, gan uz citu kuģu īpašnieku kuģiem.

Paralēli pilnam kuģu menedžmentam, kuģniecība pilda komandas komplektēšanas aģenta funkcijas arī uz naftas ieguves platformām.

Balstoties uz gados iegūto pieredzi, darbinieku profesionālismu un izglītību, kuģniecība veiksmīgi realizē efektīvu kuģu ekspluatāciju, kā arī dažādu pakalpojumu sniegšanu saviem klientiem. Vienmēr nekavējoties reaģējam uz mūsu sadarbības partneru lūgumiem.

Pēdējā laikā, paplašinoties interesei par jūras pārvadājumu biznesu, kuģniecība aktīvi konsultē par jautājumiem, kas saistīti ar kuģa atlasi iegādei, pirkšanas pārdošanas līguma noslēgšanu, reģistrēšanu Latvijas kuģu reģistrā, efektīgu un reālu biznesa plānu sastādīšanu, kravas pārvadājumu efektivitātes aprēķiniem un citiem svarīgiem jautājumiem, kas vitāli svarīgi uzsākot vai attīstot jau esošo biznesu.

Lai nodrošinātu kuģniecības konkurētspēju ātri mainošajos apstākļos, kuģniecība regulāri veic pasākumus speciālistu izglītības un kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanai. Kuģniecības vadošajiem speciālistiem ir augstākā jūrniecības izglītība un praktiskā pieredze darbā uz kuģiem. Mūsu intendantiem ir pieredze darbā ar starptautiskajām kvalifikācijas sabiedrībām un karoga valsts administrāciju. Visi kuģniecības darbinieki ir apmācīti darbā saskaņā kompānijas kvalitātes un drošības politiku.

Rīgas kuģniecība ir stabils uzņēmums ar skaidru attīstības mērķi, kas vērsts uz sniegto pakalpojumu apjomu palielināšanu un savas flotes paplašināšanu. Kuģniecība ir gatava izskatīt visa veida biznesa sadarbības piedāvājumus, kas tieši vai netieši saistīti ar jūras pārvadājumiem.