Lapas ielāde ...


 • Tehniskais menedžments
 • Kuģu apkalpes komplektēšana
 • Komerciālais menedžments
 • Finanšu menedžments
 • Starptautiskie kravu pārvadājumi
 • Konsultācijas un papildpakalpojumi
 • Konsultācijas un papildpakalpojumi


 • Biznesa plāna sastādīšana;
 • Kuģu pirms pirkšanas ekspertīze;
 • Kuģa atlase pirkšanai;
 • Pirkšanas pārdošanas līgumu noslēgšana, piesaistot kredītiestādes finansu resursus;
 • Kuģa reģistrēšana Latvijas kuģu reģistrā;
 • Kuģa sagatavošana nodošanai ekspluatācijā;
 • ISM Kodeksa izpildes kontrole pēc kuģu īpašnieka pieprasījuma;
 • ISPS kodeksa prasību ieviešana un kontrole pēc kuģu īpašnieka pieprasījuma;